ค่าหัวประกาศจับ 46 แกนนำขบวนการก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 

  1  .นายดอลอแม กูเต๊ะ หรือเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ, เจ๊ะกูแม โต๊ะกาเยาะ, อัมดุล เราะมัน 5,000,000 บาท แกนนำหัวหน้าก่อการร้าย คดีก่อเหตุด้วยวิธีรุนแรงและทารุณโหดร้าย ข่มขู่กรรโชกทรัพย์เรียกค่าคุ้มครอง เป็นตัวการและสนับสนุนการก่ออาชญากรรมและตัวการปล้นอาวุธปืน

2.นายมะแซ อุเซ็ง 3,000,000 บาท จอมบงการฆาตกรสำคัญ บิดเบือนศาสนา วางแผนก่อการร้ายในพื้นที่ก่อความไม่สงบลอบยิงเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะการปล้นปืนกองพันทหารพัฒนาที่ 4

3.นายอิสมาแอ ระยะหลง หรืออุสตาสโซ๊ะ บิดเบือนศาสนาพาคนไปตาย เป็นตัวการในการก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 28 เม.ย.47 ปลุกระดมเยาวชนให้หลงผิด หลอกลวงให้มีความเชื่อที่ผิดในไสยศาสตร์เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่

4.นายดอรอแม เล๊าะแม ชื่อจัดตั้ง การิม การูปัง หรือพงสตา 200,000 บาท ตัวการปล้นปืนทหารและมีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการนำกำลังเข้าปล้นค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค.47 ฆ่าเจ้าหน้าที่ 4 นาย

5.นายแวอาลีคอปเตอร์ วาจิ หรือ เจ๊ะอาลี 1,000,000 บาท ตัวการปล้นปืนทหารและมีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการนำกำลังเข้าปล้นค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค.47 ฆ่าเจ้าหน้าที่ 4 นาย

6.นายนาซอรี แซะเซ็ง ชื่อจัดตั้ง อาแวแคแระ หรือ เปาะแว หรือซอรี 1,000,000 บาท หัวหน้ากองกำลังติดอาวุธขบวนการมูจาฮีดีนฯ ตัวการปล้นปืนทหารและมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการนำกำลังเข้าปล้นค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.47 ฆ่าเจ้าหน้าที่ 4 นาย

7.นายโซฟห์ โต๊ะรือเน๊าะ หรือ ยูโซ๊ะ ตัวการปล้นปืนทหารจำนวนมากและมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการนำกำลังเข้าปล้นค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.47 ฆ่าเจ้าหน้าที่ 4 นาย

8.นายอันนุงวา กาซอ หรือ เจ๊ะวา เมื่อวันที่ 16 ก.ย.47 ยิงนายรพินทร์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาศาล จ.ปัตตานี และต่อมายิงนายดุษฎีบุญ ฤทธิสุนทร นักศึกษา มอ.ปัตตานี

9.นายบือราเฮง มามะ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.47 ยิงนายรพินทร์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาศาล จ.ปัตตานี และต่อมายิงนายดุษฎีบุญ ฤทธิสุนทร นักศึกษา มอ.ปัตตานี

10.นายมูฮามัด สามะ 300,000 บาท ร่วมกับพวกวางระเบิดหน้าร้านพิธานพาณิชย์ จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 คน

11.นายซาการียา โตะตาหยง ยิงนายดุษฎีบุญ ฤทธิสุนทร นักศึกษา มอ.ปัตตานี

12.นายอับดุลย์ กามะ 300,000 บาท เมื่อวันที่ 5 ม.ค.47 วางระเบิดหน้าร้านพิธานพาณิชย์ จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 คน และวันที่ 16 ก.ย.47 ยิงนายรพินทร์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาศาล จ.ปัตตานี และต่อมายิงนายดุษฎีบุญ ฤทธิสุนทร นักศึกษา มอ.ปัตตานี

13.นายรอแม มูนะ ชื่อจัดตั้ง ดาโต๊ะ, เปาะแม, ดอแม, โต๊ะ ตาแดง, ดาโต๊ะ, มาตาแมเราะ 2,000,000 บาท

14.นายมาโซ ตาเย๊ะ ชื่อจัดตั้ง เป๊าะมาโซ เบตง, มาโซ กาลัง, กากี 2,000,000 บาท หัวหน้ากลุ่มย่อยกอง
กำลังติดอาวุธขบวนการพูโล

15.นายหาสือมิง จารง 1,000,000 บาท

16.นายมานาเซ เจ๊ะเลาะ ชื่อจัดตั้ง ชา การิม อุเซ็ง เจ๊ะเลาะ, กาซิม บินเจ๊ะเลาะ, อุสตาส เซ็ง 1,000,000 บาท หัวหน้าก่อวินาศกรรมขบวนการพูโล

17.นายเลาะมือลี ยูโซ๊ะ ชื่อจัดตั้ง รอสะดี เปาะเส้ง หรือรุสดี อาแว 1,000,000 บาท มือวางระเบิดของขบวนการพูโล

18.นายมือเสาะ แดมามุ ชื่อจัดตั้ง เจ๊ะฆูบาฮารี โคกนิบง 500,000 บาท แกนนำพูโลเก่า

19.นายฮาวันมูฮัมหมัดกา บินหะยีวัน ยูซุฟ ชื่อจัดตั้ง กาแม ยูโซ๊ะ, อาแบ กาแม 500,000 บาท แกนนำพูโลเก่า

20.นายรอมือลี หะ หรือ รอมือลี อาแว 500,000 บาท

21.นายอัสมิน โซ๊ะสะอิ หรือมะกะ /ไซมิง/ ซือมิง 500,000 บาท

22.นายซุฟยาน สาแม หรือ อาดือนัน 500,000 บาท

23.นายอาซิ นะยะอิ หรือ อายิ หรืออาซิ พงจือนือเระ 500,000 บาท

24.นายหัมซ๊ะ บือราเฮง 200,000 บาท

25.นายต่วนปา รอยา 200,000 บาท

26.นายอาริกดิง จารง หรือ ดิง จารง 200,000 บาท

27.นายอาฮามัดคอดาพี สาและ

28.นายการีมาน กาเดร

29.นายดุลละหะเล็ง ยามาสะกา

30.นายมะเล๊ะ แมะซา ชื่อจัดตั้ง รุสลัน ยามูแลแน, ตอเลาะ แมซา 1,000,000 บาท มือวางระเบิดขบวนการพูโล

31.นายมะรูดี ปิยา ชื่อจัดตั้ง มะรูฮาดี ปิยา โต๊ะแนแบ 1,000,000 บาท

32.นายหะ มายา หรือ ฮะ มายา หรือดอฮะ มายา 1,000,000 บาท

33.นายแวฮามะ ลูโบ๊ะยาเซ็ง ชื่อจัดตั้งมะสุไหงบาตู, แวหะมะ ลูโบ๊ะยาเซ๊ง 1,000,000 บาท หัวหน้ากองกำลังติดอาวุธขบวนการบีอาร์เอ็น

34.นายอิสบือรอเฮง ดาเล็ง 1,000,000 บาท

35.นายฮามือเยาะ สะอุ หรืออัมเยาะ สะอุ 500,000 บาท

36.นายซายูตี มือลี 500,000 บาท

37.นายมะสะกรี ดอเลาะ 500,000 บาท

38.นายสมาน วอฮะ หรือ อุสมาน 500,000 บาท

39.นายนอรอดิง บินบือราเฮง 500,000 บาท

40.นายมุกตาร์ กูเร็ง ชื่อจัดตั้ง อับดุลรามาน ยูโซฟ, มักกือตา บูเกะเปราะห์ 500,000 บาท

41.นายมะพารี กาเร็งสานา 500,000 บาท

42.นายมาหะมะ สาและ หรือ มะ 500,000 บาท

43.นายมะรีเพ็ง มาหะ หรือ มะรีเป็ง 500,000 บาท

44.นายมาโซ กาเร็งสานา

45.นายอับดุลมาเละ อุสมัน

46.นายปูอาด สาและ